پژوهش‌های ایرانشناسی

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                      ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)  

رتبه در وزارت علوم:  (B(78                                         شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC): Q1  

ضریب تاثیر 1395(Impact Factor)  0.069                  سیاست داوری:   دوسو ناآشنا

درصد پذیرش: 10%                                                     هزینه بررسی و انتشار دارد     

  کشور محل چاپ : ایران                                             ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

شاپای چاپی: 0643-2252                                         شاپای الکترونیکی:  4601-2676          

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی                                 فرمت:  چاپی و الکترونیکی

دسترسی قبلی: بلی                                                زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: ایرانشناسی                                     نوع مجله:علمی- پژوهشی

رایگان و آزاد به مقالات: بلی                                         نمایه شده: بلی

نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 3 داور                زمان داوری: حداکثر 2ماه

ایمیل مجله:jiranic@tu.ac.ir

قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, academia.edu 

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 

 قابل توجه نویسندگان

نویسندگان مقاله نباید بیشتر از دو نفر باشد به استثنای دانشجویان دکتری که فقط می توانند نام استاد راهنما و یک استاد مشاور در مقاله مستخرج از رساله دکتری درج نمایند.در ضمن دانشجویان  دکتری، دانشجویان کارشناسی ارشد  و همچنین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد به تنهایی نمی توانند مقاله جهت ارزیابی ارسال کنند و در صورت عدم توجه به این بند مقالات ایشان از دستور کار  مجله خارج خواه شد.

نمره پذیرش در مجله پژوهش های ایرانشناسی  70 از 100 است.

مجله پژوهش های ایرانشناسی در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 3،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825)  و شناسه واریز 314070174140107000000002002202  به نام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.

 

 

        

                 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. مطالعات شرق شناسی و مستشرقین از دیدگاه کسروی

صفحه 1-20

10.22059/jis.2021.306391.885

مهدی اسدی؛ پرویز حسین طلائی؛ علی اکبر مسگر