پژوهش‌های ایرانشناسی

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                      ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)  

رتبه در وزارت علوم:  (B(78                                         شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC): Q1  

ضریب تاثیر 1395(Impact Factor)  0.069                  سیاست داوری:   دوسو ناآشنا

درصد پذیرش: 10%                                                     هزینه بررسی و انتشار دارد     

  کشور محل چاپ : ایران                                             ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

شاپای چاپی: 0643-2252                                         شاپای الکترونیکی:  4601-2676          

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی                                 فرمت:  چاپی و الکترونیکی

دسترسی قبلی: بلی                                                زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: ایرانشناسی                                     نوع مجله:علمی- پژوهشی

رایگان و آزاد به مقالات: بلی                                         نمایه شده: بلی

نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 3 داور                زمان داوری: حداکثر 2ماه

ایمیل مجله:jiranic@tu.ac.ir

قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, academia.edu 

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

قابل توجه نویسندگان و داوران گرامی

نمره پذیرش در مجله پژوهش های ایرانشناسی  70 از 100 است

        

                 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398