اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1037
تعداد پذیرش 98
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 829
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 639

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 277413
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 184509
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 308 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 650 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 55 روز
درصد پذیرش 9 %