اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 957
تعداد پذیرش 87
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 769
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 597

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 265409
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 173300
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 650 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 9 %