راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

دو‌فصلنامة پژوهش­ های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی‌ در زمینۀ تاریخ، فرهنگ، زبان و ادبیّات ایران است که حداکثر در دو شماره در سال منتشر می­شود.

ویژ­گی­های کلّی مقاله­های مورد پذیرش

- مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد، در نشریة دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجلۀ دیگری ارسال نشود.

- مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژه­ های کلیدی ( 5 تا 7 واژه)، مقدمه، پیکرة اصلی مقاله، بحث و نتیجه­ گیری و فهرست منابع باشد و بر روی کاغذی به ابعاد 30× 21 با قلم B Nazanin  به اندازة 13 و 24 سطر در صفحه، در فرمت  word  و  از بالا و پایین 5 و از راست و چپ 5/4 تنظیم شده باشد و به همراه یک فایل word (2007) و یک نسخة فایل PDF به نشانی پست الکترونیکی jiranic@ut.ac.ir  ارسال شود. اندازة قلم چکیده های فارسی و انگلیسی و واژه‌های کلیدی باید 11 باشد. به علاوه هر مقاله باید دارای یک چکیدۀ  فارسی و انگلیسی با قلم Times News Roman به اندازۀ 11 در حداکثر ­250 کلمه باشد. نام نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه ­محل تدریس یا تحصیل نویسنده ­یا ­نویسندگان و نشانی پست الکترونیکی و شمارۀ تلفن آنها در صفحه و پوشه‌ای جداگانه باشد.

- حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 24 صفحه باشد.

- چکیدة مقاله باید تصویری کلی از مقاله را  بالای  300 واژه در اختیار خواننده قرار دهد.

- مقدمة مقاله ترجیحاً باید شامل موضوع مقاله، پیشینة تحقیق، مبانی نظری باشد.

- بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شمارۀ مجزا باشد (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد). عنوان هر بخش اصلی و بخش­های فرعی باید با یک سطر سفید از یکدیگر، جدا و سیاه (بولد) نوشته شود. سطر اوّل ذیل هر بخش فرعی، بر خلاف سطر نخست بند‌ها پاراگراف­های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شود.

- بخش­ های فرعی هر مقاله نباید از سه لایه، فرضاً به صورت 3-1-4، که بیانگر بخشی فرعی از بخش سوم مقاله است، تجاوز کند.

- معادل لاتین واژه­ های تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناخته‌شده با قلم Times New Roman در اندازۀ 10 به صورت پانوشت درج ­شود.

- یادداشت­ها به صورت پی­نوشت تنظیم شود.

- در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها ذکر شود.

- اگر نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده ­اند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاری گرفته­ اند، باید در اولین پی­ نوشت بدون شماره به این مطلب اشاره نمایند.

- در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهای­Draw، Table­ و Equation در محیط Word  استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخة نهایی مشکلی را به وجود نیاورد. کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

- در واج­نویسی داده ­های مربوط به زبان یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ  Doulus Sil IPA  استفاده شود.   

 - در ارجاعات، اگر چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اثر در داخل پرانتز و در صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به صفحۀ خاصی از اثر مورد اشاره است، صفحة مورد نظر پس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود. اگر به نام مؤلف در متن تصریح نشده باشد، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز باید در داخل پرانتز ذکر شود. اگر اثری بیش از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلف شمارۀ جلد اثر ذکر شود و علامت دو نقطه (:) بعد از آن بیاید. وهمچنین اندازه ارجاعات داخل متنی باید 10 بی نازنین باشد.  مثال:

- زرین­کوب (1358)

- زرین­کوب (1358: 25)

- (زرین­کوب ، 1375/ 2: 584)

همین شیوه دربارة منابع غربی نیز صادق است.

- نقل قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر باید به صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌متر تورفتگی از طرف راست و با همان قلم متن، ولی به اندازۀ 10، نگاشته شود.

 مقالات ارسالی  نباید بیشتر از دو نفر  نویسنده داشته باشد بجزء آن دسته از مقالاتی که مربوط به  رساله دانشجویان دکتری  است و در این گونه مقالات نویسندگان باید فقط نام استاد راهنما و یک استاد مشاور  را در مقاله مستخرج از رساله دکتری درج نمایند.

- منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونه­ های ذیل آورده شود. نام کتاب­ ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.

 کتاب

الیاده، میرچا، 1389، رساله در تاریخ ادیان، ترجمۀ جلال ستاری، تهران، سروش.

Black, J., and A. Green, 2004, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, The British Museum Press.

 مقاله

حق­پرست، لیلا و  محمد جعفر یاحقی، 1395، «الگوی زندگی جهان پهلوان»، فصلنامۀ فرهنگ و ادب عامه، س 4، ش 10، صص 1-32.

Say, I. And C. Pollard, 1991, “An Integrated Theory of Complement Control,” Language, 67, 63-113.

فصلی از یک کتاب یا مقاله­ای از مجموعۀ مقالات همایش­ها

Keenan, E., 1988, “On semantics and binding theory,” in J. Hawkins (ed.),Explaining Language Universals (99, 104-55), Oxford, Blackwell.

رساله

 Tomilka, S., 1996, Focusing Effects in VP Ellipsis and Interpretation, Doctoral  Dissertation, University of Massachusetts, Amherst.

 بزرگ و کوچک نوشتن حروف اول کلمات در ارجاعات در زبان­های آلمانی و فرانسوی و جز آنها تابع قواعد همان زبان­هاست.

وبگاه­های اینترنتی: نام خانوادگی، نام کامل نویسنده، عنوان مقاله یا اثر مورد استفاده به صورت کج‌نویسی، نشانی وبگاه اینترنتی.

http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg

- از شماره­گذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع اجتناب شود.

- اگر اثری در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص ­دهد، سطر دوم به بعد با استفاده از کلید ­Tab با یک سانتیمتر فاصلة بیشتر از متن ادامه یابد.

- ویراستار مجله در ویرایش مقاله آزاد است. 

- چاپ مقاله منوط به تأیید داوران و هیئت تحریریة مجله است.

علائم اختصاری:

ق.م: قبل از میلاد                                        س: سال

م: میلادی                                                            ت: تولد

ﻫ..ش: هجری شمسی                                                               م: متوفی

ﻫ..ق: هجری قمری                                       ش: شماره                                                           حک: حکومت

 

مجله ایرانشناسی در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 3،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825)  و شناسه واریز 314070174140107000000002002202  بنام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.