دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-236 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر روابط خارجی بر تحولات اقتصادی کرمانشاهان در دورۀ قاجار (1285-1210 ه.ش)

صفحه 1-20

10.22059/jis.2019.73427

شیرزاد احسان خواه؛ منیره کاظمی راشد؛ حسن زندیه؛ منیژه صدری


6. آئین چاووش‌خوانی در استان هرمزگان

صفحه 99-115

10.22059/jis.2019.73432

سهراب سعیدی؛ علی‌محمد پُشت‌دار؛ حسین قاسم‌پور مقدم