نویسنده = منتظرظهوری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اردشیرخوره از شکل‌یابی تا زوال با استناد به متون تاریخی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 65-83

حسن کریمیان؛ مجید منتظرظهوری