کلیدواژه‌ها = معماری صخره‌ای
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره‌ای تپه رصدخانه مراغه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-92

10.22059/jis.2018.68712

سعید ستارنژاد؛ حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم


2. طبقه‌بندی و تحلیل کاربردی معماری صخره‌ای در دامنة کوه آتش‌فشانی سهند در شمال‌غرب ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-60

10.22059/jis.2016.62823

مهدی رازانی؛ سید محمدامین امامی؛ علیرضا باغبانان