نویسنده = خسروزاده، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. محوطه‌های نویافتۀ دورۀ ایلام میانی در منطقۀ میان‌کوهِ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-81

علیرضا خسروزاده؛ محمود حیدریان؛ حمید محمدی


2. حضور ساسانیان در کرانه‌های خلیج فارس بر پایۀ گزارش‌های تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-91

میثم لباف خانیکی؛ بهمن فیروزمندی؛ علیرضا خسروزاده