نویسنده = سلیمانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. گرداب‌های دریایی و جایگاه‌های آن در نوشته‌های قرون گذشته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

محمد حسن رازنهان؛ مهران رضایی؛ محمد حسین سلیمانی


2. اصطلاحات دیوانی دورۀ مغول بر اساس نسخه خطی «المرشد فی الحساب»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-98

محمد باقر وثوقی؛ محمد حسین سلیمانی