کلیدواژه‌ها = میراث طبیعی و فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی و تحلیل کاربردی معماری صخره‌ای در دامنة کوه آتش‌فشانی سهند در شمال‌غرب ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-60

10.22059/jis.2016.62823

مهدی رازانی؛ سید محمدامین امامی؛ علیرضا باغبانان