نویسنده = مولایی، چنگیز
تعداد مقالات: 1
1. وصف مبهم aiva- در فارسی باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

چنگیز مولایی