نویسنده = محتشم، عادله
تعداد مقالات: 1
1. کارکردشناسی نخل در آیین نخل گردانی از منظر حفاظت از گنجینه های فرهنگی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-121

عادله محتشم؛ صمد سامانیان