نویسنده = هادی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی انتقادی درباب نگرش سیاحان خارجی دورة قاجار به آیین یارسان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-32

جهانبخش ثواقب؛ معصومه هادی؛ محمدرضا زاده صفری