نویسنده = افخمی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. معنا و کارکرد باغ ایرانی (با تأکید بر دورة هخامنشی)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-38

بهروز افخمی؛ زینب خسروی