نویسنده = عیدگاه طرقبه ای، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تلفّظ چند واژه در شاهنامه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-127

وحید عیدگاه طرقبه ای


2. تصحیح بیت‌هایی از حدیقة سنایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-104

وحید عیدگاه طرقبه ای