نویسنده = کریمی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. زوال ولایت مهرجان‌قذق بر اساس متون تاریخی و داده‌های باستان‌شناسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-102

خداکرم مظاهری؛ محسن زینی‌وند؛ بهرام کریمی