نویسنده = افکنده، احسان
تعداد مقالات: 1
1. میراث هندوایرانی «هفت‌کشور» در متون کهن ایرانی و هندی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

احسان افکنده؛ باقرعلی عادلفر