نویسنده = صبری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. دینور از شکل یابی تا اضمحلال: تأملی دیگر در عوامل موثر بر اضمحلال شهرها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-124

حسن کریمیان؛ حسین صبری؛ محرم باستانی