نویسنده = مصلحی مصلح‌آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. برخی بازتاب های هندواروپایی -sel* و صورت های گسترنددارش در ایرانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-192

علی مصلحی مصلح‌آبادی؛ زهره زرشناس