نویسنده = آقاداودی، مُحیُّ الدّین
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق و تحلیل ساختار معماری و تزئینات دو مسجد-مدرسة چهارباغ و علیقلی‌آقا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-36

علی‌رضا خواجه احمد عطاری؛ مُحیُّ الدّین آقاداودی؛ بهاره تقوی‌نژاد