نویسنده = رازنهان، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. گرداب‌های دریایی و جایگاه‌های آن در نوشته‌های قرون گذشته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

محمد حسن رازنهان؛ مهران رضایی؛ محمد حسین سلیمانی