نویسنده = ملک زاده، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سنت تاریخ‌نگاری هخامنشی بر تاریخ‌نگاری یونانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-74

روزبه زرین کوب؛ یاسر ملک زاده