نویسنده = جلالیان چالشتری، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. سغد چگونه هفت‌آشیان شد؟ (تحلیل زبانی ـ ‌خطّی نام سرزمین سغد در متون پهلوی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-34

محمدحسن جلالیان چالشتری