نویسنده = ابراهیمی علویجه، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة مردم‌شناسی وریس‌بافی عشایر بختیاری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-134

ندا کیانی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ مهدی ابراهیمی علویجه