نویسنده = رازنهان، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. تکوین خطوط مواصلاتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی (با تأکید بر ناحیۀ درگزین)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-66

حبیب شرفی صفا؛ اسماعیل چنگیزی؛ محمدحسن رازنهان