نویسنده = طامه، مجید
تعداد مقالات: 1
1. آیوروِده یا طب سنتی هند در متون خُتنی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-88

مجید طامه