نویسنده = حیدریان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. محوطه‌های نویافتۀ دورۀ ایلام میانی در منطقۀ میان‌کوهِ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-81

علیرضا خسروزاده؛ محمود حیدریان؛ حمید محمدی