نویسنده = پارسا آرا، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. اسناد هویتی ایرانیان در دورۀ پهلوی اول،1310-1320 ﻫ.ش (مطالعۀ موردی: سند ازدواج)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-96

حسن زندیه؛ بهاره پارسا آرا