نویسنده = قاسمی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر بایگانی‌های دورۀ سلوکی با تکیه بر مطالعۀ اثر مهرها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-121

کمال الدین نیکنامی؛ رضا قاسمی