نویسنده = منتظری، سید سعید رضا
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی به اخلاق فضیلت در دینکرد ششم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-131

سید سعید رضا منتظری؛ محمدرضا نظری