نویسنده = محمدی‌فر، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. مهرهای اشکانی: نگرشی بر سبک هنری و کارکرد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-112

یعقوب محمدی‌فر؛ یداله حیدری باباکمال؛ مریم دولتی