نویسنده = بهادری، علی
تعداد مقالات: 1
1. هفت خاندان دورة هخامنشی در مدارک مکتوب و باستان‌شناختی: نمونۀ گبریاس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-36

بهمن فیروزمندی؛ علی بهادری