نویسنده = جعفری دهقی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. معیارهای تشخیص شعر در اوستای جدید

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-59

محمود جعفری دهقی؛ لیلا ورهرام


2. بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-12

محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی