نویسنده = موسوی کوهپر، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. هنر و معماری ایرانی در ابنیۀ اسلامی داغستان مطالعۀ موردی: بررسی شباهت‌های هنری و معماری بومی مازندران با جنوب داغستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-122

سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمد رضا محمدی؛ آناهیتا شاهرخی