نویسنده = موسوی کوهپر، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار دوران هخامنشی در شهربی لیکیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-118

علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی