نویسنده = خیراندیش، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. جابه‌جایی شهر زنان در اسکندرنامه داستانی به منظور ایرانی دانستن اسکندر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-64

عبدالرسول خیراندیش؛ آمنه ابراهیمی