نویسنده = سعید، اسماء
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشاء نقشمایه‌ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

بهرام آجورلو؛ اسماء سعید