نویسنده = زارعی مهرورز، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیاست در تدوین و گسترش مزدک‌نامه‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-56

عباس زارعی مهرورز؛ نورالدین نعمتی