نویسنده = بهادری، علی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ایالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرقی در شاهنشاهی هخامنشی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-41

بهمن فیروزمندی؛ علی بهادری