نویسنده = زمردی، حمیرا
تعداد مقالات: 1
1. پیشینۀ تحوّلات و دگردیسی فرهنگیِ آثار مکتوب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 13-22

حمیرا زمردی