ریشه‌شناسی نام‌‌های چالش‌برانگیز زنان در شاهنامه فردوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

10.22059/jis.2020.291849.750

چکیده

در این گفتار به بررسی نام‌های خاص (زنان) در شاهنامه پرداخته شده است. یادآوری می‌شود که در زبان‌شناسی تاریخی بررسی نام‌های خاص (اعلام) از دیرباز مورد توجّه پژوهش‌های زبان‌شناسی تاریخی بوده است. ارزش علمی این‌گونه پژوهش‌‌ها به اندازه‌ای درخور توجّه است که فرهنگستان علوم اتریش از دهۀ هشتاد میلادی شماری از طرح‌های پژوهشی خود را به پژوهش نام‌های خاص ایرانی اختصاص داده است. از آن نمونه، نام‌های خاص اوستایی، نام‌های فارسی باستان، نام‌های سغدی، و نام‌های کتیبه‌های فارسی میانه و دیگر زبانهای ایرانی را منتشر کرده یا در حال انتشار دادن است، ولی از این میان، تاکنون به بررسی نام‌های خاص در شاهنامه پرداخته‌ نشده‌است. از این‌رو پرداختن به نام‌های خاص این متن ارجمند یک نیاز علمی به شمار می‌آید. یادآوری می‌شود که کمابیش ۳۰۰ نامواژه (نام اشخاص) در شاهنامه یادشده است و در این گفتار، نگارنده به بهانۀ گنجایش مقاله، تنها به ریشه‌شناسی نام زنان که شمار آن‌ها به ۲۶ فقره می‌رسد، پرداخته است. در این گفتار تنها به نام‌هایی پرداخته می‌شود که از نظر ریشه‌شناسی چالش‌برانگیز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etymological study of proper nouns (women’s names) in Shah - Name

نویسنده [English]

  • Yadollah Mansouri
Department of linguistics, faculty of literatures and humanities, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

(Etymological study of proper nouns (women’s names) in Shah - Name)

In this paper, we are studying proper nouns (women’s names) in the Shah-Name (King-Book). It is remembered that the study of proper nouns is run into many projects, from many years ago. The value study is very high in here and there, for example, Ostrich Academy has been run many of projects in this field, at least from eightieths until today; Such as, Avestan, Old Persian, Middle Persian Inscriptions and epigraphs, Sogdian names, and act., more than 12 volumes of the book.
Here, we are studying and analyzing proper nouns (person names) in the Shah - Name. There are about 300 names in the text, but our case of study includes 27/28 women’s names. But, here we are studying some of the names which are disputable.
Finally, the study and analysis of person names help us to understand the rules and methods of morphology, etymology, and socio-linguistics knowledge about Iranian languages and people's culture of the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shah-Name
  • onomastics
  • Etymology
  • historical linguistics
  • women's names