کلیدواژه‌ها = عشایر و اقوام جنوب ایران
تعداد مقالات: 1
1. آتشِ خانه در فرهنگ عشایر و اقوام جنوب ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-75

10.22059/jis.2017.62824

کشواد سیاهپور