کلیدواژه‌ها = تاریخ اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر خوانسار در عصر قاجار

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-104

10.22059/jis.2016.59426

حسن کریمیان؛ حسین صدیقیان